Styrk omdømmet ved bruk av sosiale roller

post
11. april 2018 i PR-tips

Å skape verdi for din målgruppe bør være prioritet nummer én når du bygger tilstedeværelse i sosiale kanaler. Slik verdi kan skapes ved ta i bruk én eller flere sosiale roller når du bygger merkevaren din.

For mange virksomheter er ikke dyr innholdsproduksjon og annonsering i sosiale medier mulig eller ønskelig. Et alternativ til dette er å la virksomheten bygge en sosial rolle, gjennom å benytte kompetente ressurser internt. På denne måten kan du skape verdi gjennom positiv samhandling med ditt publikum.

Hva er en sosial rolle?

En sosial rolle er identiteten og fremtoningen virksomheten velger å ha når de opptrer på de ulike sosiale plattformene. Den sosiale rollen bør være godt definert og internt forankret, slik at den fungerer som rettesnor for den digitale oppførselen for alle som er involvert i kommunikasjonsarbeidet. Dersom virksomheten inntar en rolle, og spiller denne godt, kan dette styrke virksomhetens omdømme.

Hvilke sosiale roller finnes? Det er særlig tre sosiale roller som går igjen hos virksomheter som har suksess i sosiale medier. Disse er rollen som «den gode hjelper», rollen som «den lærde» eller rollen som «underholderen».

Den gode hjelper

«Den gode hjelper» er en sosial rolle som de fleste som har opplevd god kundeservice kjenner til. Kundebehandling på virksomheters egen Facebook-side er en kjent variant. Rolleinstruksen til kundemedarbeiderne kan være å legge vekt på å være imøtekommende, høflig og behjelpelig i kundedialogen.

Det er også mulig å ta rollen som den gode hjelper enda lenger. Virksomhetene kan drive med oppsøkende bistand eller være behjelpelig utover det som forventes. Eksempler på dette er ekstra oppfølging i etterkant av en henvendelse. Et eksempel på en god hjelper finner du hos Thomas i Talkmore, som er blid og positiv tross en litt krass henvendelse:

Den lærde

Rollen som læremester oppstår ofte i forlengelsen av rollen som den gode hjelper. Virksomheten tar i denne rollen en mer aktiv del i det sosiale felleskapet og involverer seg ytterligere i den sosiale praten. Gjennom virksomhetens ekspertise og kompetanse kan virksomheten skape verdi ved å tilføre verdi i dialogen.

Eksempler på denne rollen finner du hos virksomheter som aktivt bidrar på forumer eller sosiale grupper uten at det nødvendigvis er et tilsvar på direkte henvendelser til virksomheten selv. I rollen som den lærde bør virksomheten fremstå som positiv og behjelpelig, og ikke nedlatende og belærende. Rollen som «bedreviter» er ikke ønskelig.

Underholderen

I rollen som underholder ligger verdien i å styrke relasjonen gjennom å levere innhold med underholdningsverdi, samtidig som innholdet ikke står i kontrast til selskapets verdier. Innholdet trenger imidlertid ikke å ha en faglig undertone eller karakter, så lenge det er en relevant kobling til virksomheten.

Eksempler på innhold som er typisk for den humoristiske aktøren er konkurranser eller artige innlegg, som kun er ment for å spre glede og styrke relasjonen. Et godt eksempel er det amerikanske selskapet Blendtec med «Will it blend» på deres YouTube-kanal, hvor de gjennom videoer viser styrken til sitt kjerneprodukt – blenderen – som hakker opp ulike gjenstander til støv.

Hvordan velger du rett rolle for din virksomhet?

Det enkleste for de fleste er å ta den rollen som er naturlig, som følge av virksomhets ekspertise og posisjon i markedet. Kartlegg internt hvilke hull virksomheten kan og vil tette med den sosiale rollen.

Alle roller kan ha verdi, og du trenger ikke begrense deg til én rolle. Du kan også kombinere roller, og ha flere roller på tvers av ulike kanaler.

Les også: Influencer-markedsføring – dette bør du tenke på

Lag en strategi og publiseringsplan

Når du har funnet ut hvilke(n) rolle(r) din bedrift skal ha og hvordan du kan skape verdi for din målgruppe, er det lurt å lage en overordnet strategi og publiseringsplan. Strategien utarbeides først, og er grunnlaget for hvordan du kommuniserer i de ulike rollene. I tillegg til strategien er det smart å lage en publiseringsplan, som oppdateres fortløpende. Publiseringsplaner er mer detaljerte og spesifikke enn den overordnede strategien.

Med en god strategi og publiseringsplan kan du skape sosiale møteplasser hvor du bygger gode relasjoner med ditt publikum.

Dette gjør du hvis du er usikker på «rollefordelingen»

Å utvikle en sosial rolle krever tid, planlegging og konsekvent arbeid. Er du usikker kan det være lurt å søke bistand eksternt. Særlig mindre virksomheter, kan ha mye å tjene på å få litt starthjelp, slik at en effektiv og korrekt rolle kan etableres tidlig.

 

Les mer: Slik tar du i bruk video i markedsføringen

 
 
 

Vil du ha flere nyheter som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

 

* påkrevde felt

 

Velg hvilke måter Nordstjerna kan nå deg på:

Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev når du måtte ønske, ved å følge lenken i en av våre e-poster. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.