Sats på gamliser på jobben

post
1. februar 2018 i PR-tips

Det finnes mange ulike faktorer som avgjør om man oppnår suksess i arbeidslivet. Vi kjenner for eksempel alle til prototypen på oppstartsbedriften: En gruppe unge mennesker med stor tro på egen fremgang og uendelig stå-på-vilje. Dét betyr ikke at verdien av å ha eldre med på laget forringes – tvert i mot!

En mangfoldig gruppe med motiverte medarbeidere er noe alle ledere bør etterstrebe. Ikke bare i de store og etablerte virksomhetene, men også i den tidlige oppstarts- og oppbygningsfasen av små utfordrere.

En 20-åring med ti års erfaring, takk!

Andelen eldre som står i arbeid har vært nokså stabil de siste tiårene. Likevel har mange fremdeles lite underbygde oppfatninger om at eldre medarbeidere er mindre produktive, mindre kreative, trege og motstandere av endringer. Det er en myte som – i motsetning til de eldre i arbeidsstokken – har gått ut på dato.

Det er et paradoks at det søkes etter unge folk med høy utdanning og lang erfaring. Det gjør at gruppene av både unge og gamle søkere føler seg utilstrekkelige for stillingene.

Vi som jobber med PR og kommunikasjon, jobber med alle deler og nivåer av en virksomhet. Fra vår egen erfaring ser vi i hovedsak tre grunner til at virksomheter bør vektlegge de positive effektene som en arbeidsstokk med stort aldersspenn gir.

1. Kunnskap og erfaring har verdi

Man kan ikke «google» seg til erfaring. Derfor bør du ikke undervurdere nytteverdien som følger med en erfaren arbeidstaker. Det er nemlig ingen automatikk i at den som lærte sist alltid vet best.

Som vi har skrevet om tidligere, har tradisjonelle virkemidler i PR- og kommunikasjonsverktøykassen fremdeles stor effekt. Med stor variasjon i ulike virksomheter – som kommuniserer ulike budskap til ulike målgrupper – er det smart å ha ulike lagspillere som tenker som de ulike målgruppene. Det gjør det lettere å treffe blink på første forsøk.

2. Lettere å tenke helhetlig og langsiktig med større mangfold

Yngre og eldre medarbeidere har ulike funksjoner i kommunikasjonsarbeidet. Der de yngre gjerne karakteriseres ved at de tenker og handler raskt, er de eldre ofte roligere og ser den større helheten. Det kan sammenliknes med små tannhjul som roterer raskt i inngrep med de større og mer sakteroterende tannhjulene i en maskin. Begge deler er viktig for fremdriften av maskinen.

Økt mangfold gjør også noe med den kollektive bevisstheten i en virksomhet. Mangfoldet gjør organisasjonens DNA, slik at den felles tankegangen blir mer helhetlig og langsiktig.

3. Mangfold er bra for økonomien og omdømmet

Eldre medarbeidere er i mindre grad opptatt av karrierejag og raske penger enn mange i starten av sine yrkesaktive liv. De er i en gunstig og stabil fase av livet: De er gjerne ferdig med småbarnslivet og har allerede hatt en innholdsrik karriere. Derfor setter de etter hvert mer pris på et godt arbeidsmiljø og å kunne bidra med sin kompetanse.

For virksomheten bidrar mangfoldet til gode, økonomiske resultater. I tillegg er det som regel også veldig positivt for virksomhetens omdømme at man etterstreber et mangfold på alle områder. Det gir grobunn for gode historier om virksomhetens kultur og sosiale profil, og skaper gode ambassadører blant medarbeiderne – for ikke å glemme deres familie og venner.

 

Les mer: Lag sunne nyttårsforsetter for virksomheten din
 
 
 

Vil du ha flere nyheter som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

 

* påkrevde felt

 

Velg hvilke måter Nordstjerna kan nå deg på:

Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev når du måtte ønske, ved å følge lenken i en av våre e-poster. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.