PR-rådgiverens hemmelige oppskrift for en overbevisende presentasjon

post
15. august 2018 i PR-tips

En vellykket presentasjon skal ikke bare være «god» – den må også være overbevisende, skape oppslutning og en reaksjon fra publikum. Derfor er det nyttig å benytte en struktur som sørger for at argumentasjonen din får gjennomslagskraft.

Et stolpemanus er et nyttig verktøy for å sette opp disposisjonen slik at presentasjonen din blir overbevisende og skaper en effekt. Stolpemanus-oppskriften er blitt brukt av PR-rådgivere i en årrekke, og bygger blant annet på klassisk retorikk fra Aristoteles’ tid.

Tips: Last ned gratis mal for stolpemanus nederst i artikkelen!

Bedre flyt og tidsstyring

Bruk av stolpemanus har to store fordeler i fremførelsen av budskapet ditt. For det første vil du oppleve en bedre flyt i fremførelsen. Dette skyldes ikke bare at argumentasjonsrekken din bygges opp best mulig, men også fordi du for hvert avsnitt kan legge inn stikkord til deg selv i «hjelpemiddel»-kolonnen. Dette gjør at du ikke behøver å lese rett opp fra manuset under fremførelsen, men heller kan kaste et blikk på stikkordene underveis og dermed lettere huske hva neste avsnitt handler om.

En annen fordel med stolpemanuset er at du lettere kan styre tiden det tar å fremføre presentasjonen. Dette er nyttig dersom tiden du har til rådighet blir endret på kort varsel. Presentasjonen din kan derfor skaleres ned til for eksempel ti minutter, eller skaleres opp til to timer. Strukturen gjør at du enkelt kan velge å gå gjennom de viktigste poengene raskt, eller velge å bruke lengre tid på de ulike argumentene og bevisene du presenterer.

Les også: Slik blir du en bedre talsperson

Fem steg til overtalelse

For at du skal få oppmerksomhet, skape forståelse, få oppslutning og til slutt få gjennomslag for dine synspunkter er det fem steg du må lede tilhørerne gjennom. Dette krever selvsagt at du på forhånd har satt deg inn i hvem publikum er, hva det er du skal overbevise de om, og hvilke argumenter du trenger for å oppnå dette.

De fem grunnleggende stegene til overtalelse er:

  1. Introduksjon: Fortell publikum hva du vil oppnå med presentasjonen, og gi en kort innledning som gjør publikum mottakelige for argumentene dine.
  2. Bakgrunn: Gi publikum det viktigste faktagrunnlaget i saken. Gjennomgangen må være solid, med bruk av fakta og statistikk fra sikre kilder – gjerne faglitteratur og forskning.
  3. Tese: Nå er det på tide å presentere budskapet ditt. Det du vil oppnå med presentasjonen din. En god tese er kort, slik at den er lett å huske, klar, slik at den blir forstått, og konkret, slik at det er mulig å si seg enig eller uenig. Hva vil du at publikum skal tenke, føle og gjøre?
  4. Argumentasjon: I klassisk retorikk er det tre veier til overtalelse: gjennom å appellere til det saklige (logos), appellere ved avsenders troverdighet (etos) og appellere til følelsene (patos). Det mest effektive er å snakke til publikum gjennom alle tre samtidig.

   I argumentasjonen bruker du faktagrunnlaget til din fordel og lager logiske påstander som du støtter opp under med bevis. Slike bevis kan være fakta og statistikk, eksempler, sammenligninger og personlige refleksjoner. Ved å underbygge hver påstand med flere bevis øker du sannsynligheten for å at tilhørerne aksepterer konklusjonen din.Som en del av argumentasjonsrekken din er det alltid en fordel å eliminere argumentasjon du forventer fra motstandere. Her er det nyttig å appellere til fornuften, følelser eller analogier.

 1. Konklusjon: Til slutt gjentar du og oppsummerer det mest sentrale i budskapet ditt, samtidig som du understreker poengene som taler din sak og svekker motstanderes argumenter. Sørg også for å gi et fordelaktig bilde av motivet ditt for presentasjonen, og bruk gjerne avslutningen som en siste mulighet til å vekke publikums oppmerksomhet.

Du er nå klar for gå i gang med å bygge opp din egen presentasjon, som både overbeviser og skaper handling. Bruk gjerne vår mal for stolpemanus, som du kan laste ned her og bruke fritt:

Gratis stolpemanus-mal (PDF)
 
 
Les også: Kunsten å lage en dødsbra Powerpoint. Og slik unngår du å ta livet av publikumet ditt.
 
 

Vil du ha flere nyheter som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

* påkrevde felt

 

Velg hvilke måter Nordstjerna kan nå deg på:

Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev når du måtte ønske, ved å følge lenken i en av våre e-poster. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.