Person­verns­erklæring for Nordstjerna AS og denne nettsiden

Denne personvernserklæringen beskriver hva slags personopplysninger Nordstjerna AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Nordstjerna AS forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernserklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Nordstjerna AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Nordstjerna AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.
Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Nordstjerna AS
Ledelsen i Nordstjerna AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Nordstjerna AS.

Personopplysninger Nordstjerna AS mottar

Nordstjerna AS har to kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaer på Nordstjerna AS sin nettside. Kontaktskjemaene fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Nordstjerna AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er navn, e-post, virksomhet, telefon, adresse og postnummer.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-post, telefon og lignende korrespondanse mellom Nordstjerna AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Nordstjerna AS selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvilke lenker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe. Slike opplysninger er aldri knyttet til navn, slik at vi ikke vil kunne identifisere brukere gjennom Google Analytics.

Hvordan Nordstjerna AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Nordstjerna AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettsideopplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre utforming og design mer brukervennlig, forstå brukertrender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Nordstjerna AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Nordstjerna AS samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss.

Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.
Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Nordstjerna AS deler aldri noen personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få forespørsel om samtykke fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Nordstjerna AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge oppdragsforholdet mellom deg og Nordstjerna AS pågår. Ved opphør i oppdragsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Nordstjerna AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Nordstjerna AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Nordstjerna AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Nordstjerna AS uansett slette det meste av personopplysninger to år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Nordstjerna AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig.

Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Nordstjerna AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Nordstjerna AS sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Nordstjerna AS har registrert om deg.
Rett mot profilering gir rett til å nekte Nordstjerna AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Nordstjerna AS når Nordstjerna AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst én måned.

Barns personvern

Nordstjerna AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Nordstjerna AS vil slettes så raskt det kommer Nordstjerna AS til kjennskap.

Personvernombud

Nordstjerna AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Nordstjerna AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernserklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Nordstjerna ASs personvernserklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: (+47) 45 25 80 85
E-post: helge@nordstjerna.no