Fremtidens business har gode intensjoner

post
11. juni 2015 i PR-tips

Dine intensjoner og verdier spiller en stadig viktigere rolle når forbrukerne vurderer virksomheten din. Den største påvirkningen på intensjoner og verdier kommer fra egen samvittighet. Derfor er det nødvendig med et verktøy som systematiserer prosessen rundt å ta samvittighetsfulle avgjørelser.

(Last ned gratis «white paper» nederst i artikkelen!)

Det finnes en rekke kommunikasjonsaktiviteter som er med på å påvirke omdømmet til virksomheten din. Likevel kan for eksempel ikke gode medieomtaler bære omdømmet ditt alene. Kommunikasjonsstrategier som utelukkende bygges rundt å informere om egne produkter og tjenester vil ikke gi langvarig suksess.

Omdømmet må underbygges med (gjentatt) handling og kommunikasjon for å ha troverdighet. Samtidig trengs en visjon om hvordan virksomheten skal være. Dine handlinger og verdier, sammen med kommunikasjon av disse, er derfor påvirkende faktorer i forbrukernes vurderinger av din virksomhet.

Gode intensjoner har større verdi

Globalt ser det også ut til at flere og flere forbrukere blir opptatt av virksomhetenes intensjoner. Hvorfor gjør de som de gjør, og hvorfor sier de det de sier? The Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility fra 2013 bekrefter forbrukernes økte interesse. Halvparten (50 prosent) av respondentene svarte den gang at de er villige til å betale mer for varer og tjenester fra sosialt ansvarlige selskaper.

Dette var en økning på fem prosentpoeng fra 2011. Økningen ble registrert i alle aldersgrupper, blant begge kjønn, og var sterkest blant forbrukere under 30 år.

Forbrukerne anser altså i stadig større grad gode intensjoner som mer verdifulle enn dårlige eller uklare intensjoner. En av de viktigste påvirkningene på verdigrunnlag og intensjoner kommer fra samvittigheten. Da sier det kanskje seg selv at samvittigheten til beslutningstakerne bør tillegges høyere verdi i næringslivet enn i dag.

Den økende interessen for virksomheters verdier, skaper derfor et behov for verktøy som gir samvittigheten en naturlig rolle i beslutningstakingen.

Samvittighetskompasset viser vei

I valget av kommunikasjonsstrategier, -kanaler og aktiviteter vil det være fordelaktig med noen utvalgte sjekkpunkter som gjøre det enklere å navigere ut fra egen samvittighet. Samvittighetskompasset, utviklet av oss i Nordstjerna, består av seks slike sjekkpunkter som systematiserer prosessen med å ta samvittighetsfulle avgjørelser.

Det kan bemerkes at en samvittighetsfull avgjørelse først og fremst må anses som subjektivt «riktig». Likevel er den formet av samfunnets normer og verdier. Samvittigheten vil derfor speile din egen oppfatning av hva som er til det beste for samfunnet og virksomheten. Samvittighetskompasset er i denne sammenheng et verktøy som hjelper deg med å avdekke hvordan din egen samvittighet vurderer ulike aspekter ved en konkret aktivitet. Dermed vil du også være bedre rustet til å begrunne dine avgjørelser for andre.

De seks sjekkpunktene i Samvittighetskompasset dekker: vilje (hva man vil oppnå), økonomi, jus, omdømme, moral og etikk, samt viljen til å gjennomføre – sett i lys av de øvrige vurderingene.

Utdypende omtale av Samvittighetskompasset, og de seks sjekkpunktene, er tilgjengelig som gratis «white paper» her (PDF).

 
 
 

Vil du ha flere nyheter som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

 

* påkrevde felt

 

Velg hvilke måter Nordstjerna kan nå deg på:

Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev når du måtte ønske, ved å følge lenken i en av våre e-poster. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.